Objave

Se je odmaknil

Vas bo spomnil vsega

Posta(vi)ti svetišče Boga

Živi in lepi in (za)ljubljeni

Napor ustvarjanja

Konec s površnostjo

Mir vam bodi!

Iskati znamenja življenja

Ni ga tukaj!

Tihi Bog na križu

Skupnost umitih nog

Samo biti blizu

Pisal je po tleh